יתרונות בלעדיים

  • המגוף הראשי, שמותקן מחוץ למבנה, סגור תמיד, למעט בזמן השימוש.

  • המערכת פועלת באופן אוטומטי לחלוטין.

  • אנטיליק מבצעת בדיקות תכופות לגילוי נזילות סמויות מצנרת המים.

  • בגילוי נזילה חזקה המגוף הראשי ננעל במצב סגור עד לתיקון הנזילה.

  • חווי למערכת חיצונית כגון: סירנה, חייגן קווי, חייגן סלולארי, מערכות פיקוד ובקרה שונות ועוד.

  • מערכת מודולארית להתאמה מרבית לצרכי הלקוח.

  • מערכת חכמה אשר מבצעת את פתיחת וסגירת הברז הראשי בהתאם לצורך ואינה דורשת פעילות כלשהי למעט בדיקת נוריות החיווי מעת לעת.

  • מקטינה את הבלאי של מערכת המים.

  • פועלת גם עם גלאי הצפה.

 

 

 

 

 

למצגת אנטיליק לחץ כאן

 

 

Google